Giới thiệu đặc tính kỹ thuật của Chất xử lý gỉ thép LB05

Chất xử lý gỉ thép LB05 làm sạch gỉ thép đến loại C (gỉ vảy mỏng) theo phân loại TCXDVN 334:2005;
Chất xử lý gỉ thép LB05 không ăn mòn cốt thép;
Chất xử lý gỉ thép LB05 không ảnh hưởng tới lực bám dính giữa cốt thép và bê tông;
Thời gian bảo quản thép sau khi đã xử lý bằng LB05: 06 tháng đối với môi trường thông thường, 01 tháng đối với môi trường biển và công nghiệp;
Chất xử lý gỉ thép LB05 có thời gian khô se mặt 1-2 giờ và khô hoàn toàn 24 giờ.

THÔNG TIN CHẤT XỬ LÝ GỈ THÉP LB05

Vị trí: Quận 12
Tiện ích: giao hàng tận nơi
Chính sách mua: khuyến mãi khi mua số lượng lơn
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

HOTLINE


HOTLINE:
0989 233 948

0983 397 726

0704 533 948

FANPAGE

CHẤT XỬ LÝ GỈ THÉP LB05

https://www.facebook.com/chattayrisetLB05/